Ieduo företagspelning Friberghs Herggård

Vi kommer åka iväg och underhålla för Veolia som har en stor fest på friberghs Herrgård!